Cemaatle Kılınan Namaz

8686

Cemaatle kılınan namazın hükmü

Din; gücü yeten erkeklere cemaatle namaz kılmayı emretti. Terk edeni de uyardı. Nitekim Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) cemaate iştirak etmeyenleri yakmaya kalkıştı. Hatta kör adama bile terkine müsaade vermedi. Bunun delili de şunlardır:

1. Allah şöyle buyurmaktadır: «(Ey Muhammed!) Cephede sen de onların (mü’minlerin) arasında bulunup da onlara namaz kıldırdığın vakit, içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun.» (Nisa:102)

Allah, savaş ve seferde cemaatle emr ettiğine göre, emniyet ve evde cemaat daha evladır.

2. Ebu Hureyre (radıyellahu anh) rivayet ediyor. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: “Şüphesiz ki münafıklara en ağır gelen namaz, yatsı namazı ile sabah namazıdır. Eğer bu iki namazda olanları bilecek olsalardı, sürünerek olsa dahi mutlaka bu namazlara gelirlerdi. İçimden şu kararı vermek istedim: Emredeyim de namaz için kamet getirilsin, sonra bir adama emredeyim de cemaate o namaz kıldırsın. Sonra da beraberimde, beraberlerinde odun demetleri bulunan bir takım adamları alarak namaza katılmayan toplulukların yanına gideyim de, içlerinde oldukları halde evlerini ateşe vermek istedim.” [Buhari ve Müslim rivayet ettiler]

Cemaatle namaz kılmak vacip olmasaydı peygamerimiz (sallallahu aleyhi vesellem) kılmayan için ateşe vermek istemezdi. Münafıkların bu şekilde vasfedilmeleri de vacip oluşundandır.

3. Peygamber Efendimizde bir kör adamın namazı evinde kılmak için izin istemesi ve peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): “Ezanı duyuyor musun? Sorusuna kör adam da: Evet, ya resülullah!” cevabına karşılık Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem): “O zaman icabet et” [Müslim rivayet etti]

4. İbn Mes’ûd (radıyellahu anh) şöyle dedi: “Yarın Allah’a müslüman olarak kavuşmak isteyen kimse, şu namazlara ezan okunan yerde devam etsin. Şüphesiz ki Allah Teâlâ sizin peygamberinize hidayet yollarını açıklamıştır. Bu namazlar da hidayet yollarındandır. Şayet siz de cemaati terkedip namazı evinde kılan şu adam gibi namazları evinizde kılacak olursanız, peygamberinizin sünnetini terketmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terkederseniz sapıklığa düşmüş olursunuz. Vallahi ben, nifakı bilinen bir münafıktan başka namazdan geri kalanımız olmadığını görmüşümdür. Allah’a yemin ederim ki, bir adam iki kişi arasında sallanarak namaza getirilir ve safa durdurulurdu.” [Müslim rivayet etti]

Cemaatle namaz kılmanın hikmeti ve fazileti

1. Cemaatin birbiriyle tanışması, saygı ve sevgi bağlarını güçlendirilmesidir. İman ancak bunlarla gerçekleşir. İmanın, cennetin yolu ancak muhabbetle meydan gelir.

2. Kırk gün iftitah tekbirine ulaşan kimsenin nifak ve ateşten beri olmasıdır. Nitekim bu konuda Enes (radıyellahu anh) rivayet ettiğine göre;

peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: “Her kim, Allah rızâsı için, iftitah tekbirini idrak etmek sûretiyle kırk gün cemaatle (farz) namazı kılarsa, onun için iki şeyden beraat yazılır: Cehennemden kurtulmak ve nifaktan emîn olmak.” [Tirmizi rivayet etti]

3. Müslümanların birlikteliği, gönülleri iyilik ve güzelliklere ulaştırır.

4. Müslümanları karşılıklı anlayışa, hoşgörü ve yardımlaşmaya sevk eder.

5. Dini gücünü ve kurallarını açığa çıkarır.

6. Müslüman gönülleri birleştirir. Nitekim namazda saf tutarken beyaz –siyah, arap-acem, küçük-büyük, zengi-fakiri yanyana omuz omuza getirir. Tek bir imamın arkasında, aynı vakitte ve tek bir kıbleye yöneltir.

7. Allah’ın düşmanlarını kıskandırmak. Çünkü müslümanlar mescitlerde cemaatle namaza devam ettikleri sürece güçlü olduklarını gösterir.

8. Günahlardan arındırır, dereceleri yükseltir.

Nitekim Ebu Hureyre (radıyellahu anh) rivayetine göre, Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: “Size, Allah’ın kendisiyle günahları yok edip, dereceleri yükselteceği hayırları haber vereyim mi?” buyurdular. Ashâb: Evet, yâ Resûlallah! dediler. Resûl-i Ekrem: “Güçlükler de olsa abdesti güzelce almak, mescidlere doğru çok adım atmak, bir namazı kıldıktan sonra öteki namazı beklemek. İşte ribâtınız, işte bağlanmanız gereken budur” [Müslim rivayet etti]

9. Cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazda yirmi yedi derece daha faziletlidir. Abdullah bin ömer (radıyellahu anh) rivayet ediyor.

Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmaktadır: “Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir.” [Buhari rivayet etti]

Evde cemaatle kılınan namaz
Mescit yakın ise evde cemaatle kılmak uygun değildir. Fakat cami uzak ve ezanı duymuyorlarsa evde cemaatle namaz kılmalarında herhangi bir sakınca yoktur.
02-011.jpg


Tags: