Cemaat halinde iken namaz kılanların, Kur'an okurken çocukların resimlerini çekmenin (hükmü nedir)

Sekizinci soru (2922) no'lu fetvadan: Soru 8: Britanya (İngiltere) de bazı müslüman ilim adamları cemaat halinde iken namaz kılanların, Kur'an okurken çocukların resimlerini çekmeyi (caiz) görüyorlar, Çünkü bu resimler dergi ve gazetelerde yayınlandığı zaman gayri müslimlere tesir eder ve (belki) islamı ve müslümanları tanımayı isterler.


(Bölümün numarası 1; Page No. 704) Cevap 8: İster insan, ister başka bir canlı olsun ister namaz kılan ister Kur'an okuyan ya da başkası olsun haramlığı hususunda sabit olan sahih hadislerden dolayı ruh sahibi canlıların resmini çekmek haramdır. İslamın yayılması ve islamın tanıtılmasını teşvik ve islama girecekleri umuduyla da olsa, dergilerde, gazetelerde, risalelerde; müslümanlara, abdest alanlara veya Kur'an okuyanlara ait resimleri yayınlamak caiz değildir. Çünkü islamı yaymak ve tebliğ etmek için haramları vesile edinmek caiz değildir. Neticede islamın meşru kıldığı tebliğ yolları çoktur, o meşru yollardan Allah'ın harram kıldığı başka yollara sapılmaz. İslam devletlerinde var olan resim çekme gerçeği resim çekmenin caiz olduğuna delil değildir. Aksine bu husustaki sahih delillerden dolayı kabul edilemez ve bu delillerle amel ederek resim çekmeyi reddetmek gerekir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: