Cehri namazlarda gizli okumanın hükmü

(Bölümün numarası 6; Page No. 394) İkinci soru, (5127) no'lu fetvadan: Soru 2: Akşam ve yatsı namazlarının ilk iki rekatında gizli okumak gibi, cehri namazda gizli okumanın islam dinindeki hükmü nedir?.


Cevap 2: Rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.v.) sabah namazın iki rekatında ve akşam ve yatsı namazlarının ilk iki rekatında kıraatı açık yapardı, dolayısıyla buralarda açıktan okumak, sünnet olmuştur. Ümmeti için doğru olan, ona iktida etmektir. Zira Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur: Andolsun ki, Resûlullah, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir. Yine Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur: Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız, siz de öyle kılın. Açıktan okunacak yerde gizli okursa, sünneti terketmiş olur ve bununla namazı bozulmaz.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: