Cehennem ehlinden asilerin ölümü

(Bölümün numarası 3; Page No. 477)  Cehennem ehlinden asilerin ölümü (Bölümün numarası 3; Page No. 478) (9886) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Allah Te'âlâ, bu ümmetin asi olanlarını - eğer cehenneme girerlerse - hakiki bir ölüm ile mi öldürecektir. Orada ölümü tatmayacak olmaları ne anlama gelmektedir. Bu hususta delil olabilecek bir hadis varit midir?.


Cevap 1: (a) Kafir, mü'min veya mü'minlerin asilerinden olsun hiç kimse dünya hayatındaki ecellerinin sona ermesiyle ölmelerinden sonra hakiki olsun ya da uyku gibi gayri hakiki olsun hiçbir şekilde ölmeleri sözkonusu değildir. Fakat günahları sebebiyle kendilerine ateşin, kendilerini kömür haline gelinceye kadar öldürmüş olduğu asi mü'minlerden bazı insanlar hakkında şefaate izin verileceği sabit olmuştur. Nitekim Ebu Said el-Hudri hadisinde geldiği üzere Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Cehennemlik olanlara gelince, onlar cehennemde ne ölürler ne de yaşarlar. Lakin günahları -yahut hataları denmiştir- sebebiyle ateşe duçar olan bir kısım kimseler vardır ki, ateş onları tamamen öldürür. Yanıp kömür olduktan sonra, kendilerine şefaat edilme izni verilir. Böylece grup grup getirilirler ve cennet nehirlerine dağıtılırlar. Sonra: "Ey cennet ehli, bunların üzerlerine su dökün" denilir. Bunlar, sel yatağında biten bir ot gibi yeniden biterler. Orada bulunanlardan bir adam dedi ki: Resûlüllah (s.a.v.) (bunu söylediği zaman)çölde bulunuyordu. Bunu, Müslim Sahih'inde rivayet etmiştir. (Bölümün numarası 3; Page No. 479) (b) orada artık ölüm tatmazlar. sözü Duhan Suresinin ayetinden bir bölümdür ve muttakilere verilecek olan nimetlerin zımnında zikredilmiştir ki, onlar da şu ayetlerdir: Müttakîler ise hakikaten güvenilir bir makamdadırlar.(51)Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar.(52)İnce ipekten ve parlak atlastan giyerek karşılıklı otururlar.(53)İşte böyle. Bunun yanı sıra biz onları, iri gözlü hûrilerle evlendiririz.(54)Orada, güven içinde (canlarının çektiği) her meyveyi isterler.(55)İlk tattıkları ölüm dışında, orada artık ölüm tatmazlar. Ve Allah onları cehennem azabından korumuştur (sürekli hayata kavuşmuşlardır).(56)(Bunlar) Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir). İşte büyük kurtuluş budur. Başarı Allah'tandır. Allah, Peygamberimiz Muhammed'e, âilsine ve sahabesine salât ve selam etsin. İlmi Araştırma ve Fetva Daimi KomisyonuTags: