Cebrail (a.s.) Hatta Etti Deyip Ali'yi Peygamberlik Makamına Yerleştiren Kimsenin Hükmü

(Bölümün numarası 2; Page No. 376)  Ali (r.a.) peygamberlik mertebesindedir, Cebrail (a.s.) hata etmiştir, diyen kimse: (8564) no'lu fetva: Soru: Özellikle Ali Peygamber mertebesindedir, Cebrail Muhammed (s.a.v.)'e vahiy indirirken yanlış yapmıştır, diyen Şia ile ilgili neye hükmediyorsunuz?


Cevap: Şiiliğin çok fırkası vardır. Onlardan, Ali, (r.a.) Peygamber mertebesindedir, Cebrail (a.s) Muhammed (s.a.v.)'e vahiy indirirken hata etmiştir, diyen kimse kâfirdir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: