Caminin bulunduğu yerden ihtiyaca göre başka bir yere taşınması

(14997) no'lu fetva: Hamd yalnız Allah'adır. Salât ve selam, kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan Hz. Muhammed'in üzerine olsun. (Bölümün numarası 16; Page No. 80)  Şöyle ki;Bilimsel Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu, Doğu Bölgesi Mahkemeleri Başkanı'ndan sayın genel başkanına gelen ve H. 8/9/1411 tarih ve 3400 sayı ile Yüksek Alimler Konseyi Genel Sekreterliğinden Komisyona havale edilen konuya muttali olmuştur. Bu fetva talebinde, soru soran kişi, Ruhayme beldesinde bulunan camiyi yakın başka bir bölgeye nakletmek için izin istiyor.Bu talep saygıdeğer Doğu Bölgesi Mahkemeleri Başkanı'na, hicri 5 / 12 / 1411 tarihli, 3305/2 rakamlı mesaj ile gerekçeleriyle birlikte havale edildi. Cevap ise, hicri 19 / 12 / 1411 tarihli, 550 rakamlı mektup ile, zikredilen arazi hakkında görüş komisyonunun raporu alınarak gönderildi. Metni şöyledir: Hamd yalnız Allah'adır. Şöyle ki; Doğu Mahkemeleri Başkanı'nın Bilimsel Araştırma Departmanları, Genel İfta, Çağrı ve Rehberlik Genel Başkanı'nın hicri 5 / 12 /1411 tarihli, 3305/2 numaralı, Ruhayme şeyrindeki caminin yerinin değiştirilmesi konusundaki mektubuna dayanarak yazdığı 12 / 5 / 1411 tarihli, 5681 numaralı mektubuna binaen; Konu, Bilimsel Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu'na arzedildi. Komisyon, evrakları inceledi ve (Bölümün numarası 16; Page No. 81)  caminin bulunduğu eski arazi ve taşınacağı yeni arazi ile ilgili görüş sunmak ve bunun gibi araştırmalar yapmak için, Ruhayme Hakimi, Noter, Belediye Başkanı, Vakıflar ve Camiler Genel Başkanı'ndan oluşan bir komite kurulması gerektiği yönünde görüş sundu.Hicri 1 / 17 / 1412 pazar günü, Mahkeme Hakimi Muhammed b. Ömer Uteyn, Ra'su Tennura baş noteri Abdurrahman el-Bazi, Ra'sü Tennura Belediye Başkanı Ahmed Abdurrahman es-Semiri ve Vakıflar ve Camiler Genel Müdürü Seyf İbrahim es-Seyf'in katıldığı toplantı tamamlandı. Caminin şekli ve tabiatının incelenmesi yapıldı. İncelemeden sonra toplantı üyeleri caminin nakledilmesini engelleyecek bir durumun olmadığına karar verdiler. Böylece caminin eskisinden daha büyük bir bölgeye inşa edileceğini, cami sakinleri için de bunun daha yararlı olacağını düşündüler ve imzalar atıldı.


Komisyon konuyu inceledikten sonra, gerekçelere dayanarak, komitenin, caminin taşınabileceği üzerine hazırladığı raporun uygulanabileceği şeklinde fetva verdi.Başarı Allah'tandır! Allah Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: