Camii imamlarının Kur'ân Okurken mikrofon kullanması

(7784) no'lu fetva: (Bölümün numarası 4; Page No. 42) Soru:Bazı mescitlerin imamları ezan için düzenlenmiş ses cihazlarıyla Kur'ân okuyorlar.Bunu mübarek Ramazan ayında teravih namazında yapıyorlar.Bu sebeple bu konudaki tartışma ve münakaşalar çoğaldı.Bazılarımescidin dışında uyuyan, hasta olan kimseler gibi bazı insanların bu sesten rahatsız olabileceğini söylüyorlar.Çünkü şehir diğer şehirler gibi değil sakin bir şehirdir.Mümkünse imamın mescidin içerisinde cemaatın duyacağı bir şekilde mescid dışındakilere zarar vermeksizin mikrofonun sesini açması (daha iyi olur.)Bazıları daezan için hazırlanmış cihazın kullanımınınbazı vatandaşların rahatsız olabileceğini bir tarafa bırakırsak yakın uzak yerlerdeki vatandaşların bu okuyuştan faydalanması için caiz olacağını söylemişlerdir.Bu nedenle fetva komisyonu başkanından,bundan faydalanmak isteyenlerin faydalanması gerektiğini rica ediyorum.Allah sizi razı olacağı işlerde muvaffak eylesin.


Cevap: Eğer durum anlatıldığı gibi ise namaz kılanlara ve okuyanlara mani olmuyorsa ihtiyaca göre mikrofonla Kur'ân okumakta herhangi bir engel olmaz. Ayrıca onu dinleyenler için de okuyabilir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: