Camide ihtilam olmak sureti ile cünüp olan kimse hemen oradan çıkmalıdır

Camide ihtilam olmak sureti İle cünüp olan kimse hemen oradan çıkmalıdır (5512) no'lu fetvanın on iki ve on beşinci soruları: Soru 12: Bir kardeşimiz müzmin bir hastalık içindedir. Bir gün içerisinde kendisinden, gerek şehvetli ve gerek şehvetsiz şekilde bir kaç defa meni gelmektedir. Bunun mescidde olması da ihtimal dahilindedir. Bu durumda hüküm nedir?


Cevap 12: Hamd yalnız Allah'adır, salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Deriz ki: Mescidde iken şehvetli şekilde meni gelmesi durumunda mescidden çıkmalı ve cünüp olduğu için de gusletmelidir. Meninin şehvetsiz bir şekilde gelmesi durumunda mescidden çıkması gerekmediği gibi cünüplük guslüne de gerek yoktur. Sadece istinca ve eğer o anda mescidde idi ise oraya bulaşmış olan herhangi bir şey varsa onları da temizledikten sonra her namaz için abdest alır.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: