Cami yapımında yardım talep etmek

Cami yapımında yardım talep etmek (6192) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Müslüman kimsenin mescit veya okul inşasında müslüman birinden yardım istemesi caiz midir? Neden?


Cevap 1: Böyle bir yardım talebinde bulunmak caizdir. Çünkü bu, iyilik ve takva üzere yardımlaşmanın bir türüdür. Allah te'âlâ şöyle buyurmuştur: İyilik ve takva (Allah'a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. (Bölümün numarası 6; Page No. 246) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: