Cami imamına mahsus ev kiralamak

(2288) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Bir adam cami imamına bir ev vakfetmiştir. Cami imamının, orada oturmak istemediği takdirde onu kiraya vermesi ve ücret alması caiz midir, değil midir?


Cevap 2: Cami imamının, imama vakfedilen evi kiraya vermesi ve onun ücretini kendisinin alması caizdir ve orada imamlık yapmaya devam ettiği sürece bunda bir mahzur yoktur.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve salam etsin.


Tags: