Cahiliye toplumunda müslümanın görevi (rolü)

Cahiliye toplumunda müslümanın yapması gerekenler. Yedinci soru, (4250) no'lu fetvadan: Soru 7: Alimlerin ve İslami cemaatlerin bulunmadığı cahiliye toplumunda yaşayan, Kitap (Kur'an) ve sünnete uygun olana tabi olmak için bu cemaatler arasında karşılaştırma yapma gücüne sahip olmayan güvenilir bir müslümanın rolü ne olmalıdır? Aciz, çaresiz ve kurtlar arasında yaşayan bu kimse ne yapmalıdır?


Cevap 7: Müslüman bir kimsenin dinini kavrayabilecek kadar dinle ilgili konularda bilgi edinmesi ve gücü yettiği kadarıyla insanları iyiliğe davet etmesi gereklidir. Gücünün yetmediği şeyleri yapması gerekli değildir. Çünkü İslam'ın kolaylık dini olduğunu gösteren nice deliller vardır. Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur: (Bölümün numarası 2; Page No. 244)  Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez Diğer bir ayette de: O halde gücünüz yettiğince Allah'a isyandan kaçının. Kendisine en yakın olan ilim ehli kimselerle birlikte iyilikler hususunda yardımlaşması lazımdır. Şayet bu kimseleri bulamazsa, dinini öğrenme ve gücü yettiği kadarıyla dini ibadetlerini ifa etme konusunda kendisiyle yardımlaşabileceği kimselerin bulunduğu bir memlekete hicret etmesi gereklidir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: