Cahiliye toplumu arasında yaşayan herhangi bir müslümana bir nasihat

(9785) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: Bid'atların, ilhadın (ateizmin) ve fesadın çoğaldığı ve namazı terk edenlerin çoğaldığı bir asırda yaşıyorum. Bana ne tavsiye edersiniz? Allah sizi hayırla mükafatlandırsın.


Cevap 4: Sana Allah'tan korkmanı tavsiye eder ve Peygamber'in (s.a.v.) Huzeyfe b. Yeman'a yaptığı tavsiyeyi salık veririz. Kendisinden rivayet edildiğine göre Huzeyfe (r.a.) şöyle demiştir: (Bölümün numarası 2; Page No. 245)  İnsanlar Rasûlüllah'a (s.a.v.) hep hayrı sorarlardı. Ben de, bana erişmesinden korkarak hep şerri sorardım. Bir gün ona şöyle dedim: “Ey Allah'ın Rasûlü, biz vaktiyle cahiliyye ve kötülük içinde idik. Son­ra Allah bize bu hayrı getirdi. Acaba bu hayırdan sonra bir şer var mı?” O: “Evet!” diye cevap verdi. Ben: “Bu şerden sonra bir hayır olacak mı?” dedim. O: “Evet, fakat bunda bir bulanıklık olacaktır” buyurdu. Ben: “Bu hayrın bulanıklığı nedir?” dedim. O: “Benim sünnetimden başka yol tutan, benim yolumdan başka yolda gi­den bir kavim, onların kimini tanıyacak, kimini yadırgayacaksın” buyurdu. Ben: “Bu hayırdan sonra bir şer olacak mı?” diye sordum. O: “Evet, Cehennemin kapılarında bazı dellâllar olacak, kim onlara icabet ederse onu oraya atarlar” buyurdu. Ben: “Ey Allah'ın Rasûlü, bize onların özelliklerini anlatır mısın” dedim. O: “Evet, onlar, bizim kavmimizden ve bizim dilimizle konu­şurlar” buyurdu. Ben: “Bu kötü devir bana ulaşırsa nasıl hareket etmemi emredersin?” dedim. O: “Müslümanların cemaati ile imamlarından ayrılmazsın” buyurdu. Ben: “Eğer onların cemaatleri bulunmaz ve imamları da olmazsa?” dedim. O şöyle buyurdu: “O takdirde bu fırkaların hepsinden uzaklaş, bir ağacın kökünü ısırman suretiyle meşakkatli olsa bile. Artık ölüm sana erişinceye kadar sen bu ayrılık üzere bulun. Hadis müttefekun aleyhtir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: