Cünüplükten dolayı gusletmekle beraber suyu başa ulaştırmamak

(Bölümün numarası 5; Page No. 353) (13420) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Koca, dini sorumluluklarını yerine getiren ve Allah'tan korkan birisi olmakla beraber eşi ile imtihan edilmektedir. Benim bildiğim şekilde cünüplükten guslederken temizliğini tam olarak yapmıyor. Suyu başına ulaştırmadan sadece bedenine döküyor. Belirrtiğim şekilde guslettikten sonra bu durumda kendisi ile cima eden kocasının bir günahı var mıdır?


Cevap 1: Hamd yalnız Allah'adır, salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Deriz ki: Zikri geçen kocanın, karısına nasihat edip cünüp olduğunda nasıl gusletmesi gerektiğini, ayrıca başındaki ögüsü çok olsa dahi başının üzerinden su dökmesi gerektiğini anlatması gerekir. Nitekim Resulullah'ın (s.a.v.) Ümmü Seleme (r.anha) hadisinde şöyle dediği rivayet edilmiştir: Ya Resûlellah, ben başında çok örgüsü olan birisiyim. Cünüplükten yıkanırken onu çözeyim mi? O (s.a.v.) buyurdular ki: Ancak başının üzerine , üç kere su alıp dökmen sonra da bedenine su döküp yıkanman yeterlidir. Bunu İmam Müslim, Sahih'inde rivayet etmiştir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: