Cünüplükten dolayı guslederken saç örgüsünü çözmek gerekmez

(Bölümün numarası 5; Page No. 348)  Cünüplükten dolayı guslederken saç örgüsünü çözmek gerekmez (1191) no'lu fetva: Soru: Cünüplükten dolayı guslederken erkek ile kadın arasında herhangi bir fark var mıdır. Kadın bu durumda saç örgülerini çözmeli mi, yoksa bu konuda hadis bulunması sebebi ile başından aşağı üç defa su serpmesi yeterli midir? Cünüplük guslü ile hayız guslü arasında ne fark vardır?


Cevap: Hamd yalnız Allah'adır, salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Deriz ki: Cünüplükten dolayı gusletme hususunda erkek ile kadın arasında bir fark yoktur, gusül için saç örgülerini açmalarına gerek yoktur. Bilakis başından aşağı üç defa su döker, sonra da geri kalan bedenini yıkar. Nitekim Ümmü Seleme (r.anha) Resulullah'a (s.a.v.) sormuş, o da şöyle buyurmuştur: Ben başında çok örgüsü olan bir kadınım. Cünüplükten yıkanırken onu çözeyim mi? Buyurdular ki: Hayır, ancak başının üzerine üç kere su alıp dökmen, sonra da bedenine su döküp yıkanman yeterlidir. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Erkek ve kadının başında, suyun deriye ulaşmasına engel olacak derecede Sedir ağacı bitkisi, boya ve benzeri şeyler varsa onları izale etmesi gerekir. Hafif olup suyun geçmesine engel olmaması durumunda ise onu izale etmek gerekmez. (Bölümün numarası 5; Page No. 349) Kadının hayızdan dolayı guslederken saçının örgülerini yıkamak için çözmesi hususunda ihtilaf bulunmaktadır. Fakat sahih olan görüş çözmesinin gerekli olmamasıdır. Nitekim bazı rivayetlerde Ümmü Seleme 'den rivayet edilen Müslim hadisi bulunmaktadır. O (r.anha) Resulullah'a (s.a.v.) şöyle demiştir: Ben başında çok örgüsü olan bir kadınım. Adetten ve cünüplükten yıkanırken onu çözeyim mi? Buyurdular ki: Hayır, ancak başının üzerine , üç kere su alıp dökmen sonra da bedenine su döküp yıkanman yeterlidir. Bu rivayet; gerek hayız ve gerek cünüplük sebebi ile gusül alırken saç örgülerinin çözülmesine gerek olmadığı hususunda bir nasstır. Fakat ihtiyat, ihtilaftan uzak durmak ve deliller arasını cem etme bakımından faziletli olan hayızdan dolayı guslederken saç örgülerini çözüp yıkamaktır.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: