Cünüplük halinde teyemmüm yapmak

(8592) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Küçüklüğümden beri göğüs anjini ve iç kanamaya muzdaribim: a- Bu rahatsızlık dolayısıyla gençliğimden ve sağlığımdan mahrum olduğum için Allah katında ecir alır mıyım? b- Banyo yapamadığım için çoğu zaman teyemmümle namaz kılmaktayım. Böyle yapmam caiz midir? c- Taharet üzere olmadığım halde çocuklara Kur'ân öğretebilir miyim?


Cevap 3: Hamd yalnız Allah'adır. Salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Bu girişten sonra; Öncelikle; Eğer başına gelen bu şeye sabır gösterirsen Allah katında ecri hak edersin. Yakınır da sabır göstermezsen ecirden mahrum kalırsın.İkinci olarak; Durum anlattığın gibiyse, banyo yapamıyorsan, cünüplük durumunda teyemmüm etmen meşrudur. (Bölümün numarası 5; Page No. 380) Üçüncü olarak; abdestsizlik halinden temizlenmekte, abdest almakta suyu kullanamayacak durumdaysan mushafa dokunmak için teyemmüm etmen yeterlidir. Namaz abdestin bulunmadığı bir durumda iken Kur'ân öğretebilirsin.Cünüp olan kimse ise, gusletmedikçe Kur'ân okuyamaz, talebelere Kur'ân öğretemez.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, (s.a.v) âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: