Cünüp olduğunda şüpheye düşen kadın

(Bölümün numarası 5; Page No. 316) İkinci soru, (13595) no'lu fetvadan: Soru 2: Bir kadın, beyi kendisine dokunmadığı halde geceleyin cünüp olduğunda çok kere şüpheye düşüyor. Öyle oluyor ki, bazen hayret içinde uyanık iken bu şekilde şüpheye düşüyor.


Cevap 2: Hamd yalnız Allah'adır, salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun.Sırf şüpheyle, cünüp olduğunu düşenen kadının yıkanması gerekmez. Çünkü yıkanmanın gerekliliğinde asıl olanın, beraat-i zimmet olduğu gibi, burada asıl olan, cünüp olmama halidir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: