Cünübün mushafa el sürmeden Kur'ân okuması

(3204) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: İnsanın cünüp iken ezberinden veya teyemmüm ederek Kur'ân okuması caiz midir?


Cevap 4: İlim adamlarının cumhuru şu görüştedir: Müslümanın, cünüp iken, mushafa dokunmadan ezberden de olsa Kur'ân okuması caiz değildir. Bu görüşün dayanağı, Ahmed ve sünenlerde yer alan Ali (r.a.) hadisidir. Buna göre Hz. Peygamber (s.a.v.)'in Kur'ân-ı Kerim okumasına ancak cünüplük hali engel olurdu. dedi. Hafız İbn Hacer (Bölümün numarası 4; Page No. 108) bu hadisin isnadının hasen olduğunu söylemiştir. Kişi su bulamazsa veya bir hastalık nedeniyle suyu kullanamazsa, teyemmüm eder.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: