"Bundan sonra onların arkasından gelen nesil, namazı ihmal (zayi) ettiler." ayeti

(16887) Numaralı fetvanın birinci sorusu: Soru: Şu ayetin tefsirini yapmanızı rica ediyoruz: Onlardan sonra, namazı zayi eden, şehvet ve dünyevî tutkularının peşine düşen bir nesil geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır.


Cevap 1: Bu ayetin manası şudur: Burada namazı vaktinden özürsüz bir şekilde geciktiren kişi için şiddetli bir tehdit vardır. Şu ayette olduğu gibi: Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,(4)onlar namazlarını ciddiye almazlar. Kim namazını geciktirir ise Allah'ın veyl ve elğay azabına muhatap olur. Bunlar da azap isimleri veya cehennemde iki vadinin ismidir. (Bölümün numarası 3; Page No. 172) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashabına salât ve selam etsin.Tags: