Bu belaya sabretmek ve bundan dolayı Allah'tan sevap ummak

(18981) Numaralı fetva: Soru: Bir insanın başına dinen ve dünveyi olarak çok ağır bir musibet geldi. Bu kişi imtihan olmaktan korkuyor ve uzun zamandır, susuz çölde su ister gibi, ölmeyi temenni ediyor. Hastalığından dolayı bir çok ilaç kullanıyor. Bu ilaçlardan bazılarını kullanmazsa bir kaç gün içerisinde ölecektir. Bazılarını da kullanmaz ise bir kaç ay içerisinde ölür. Yani bir çok şekilde kendisini öldürebilir. Fakat cehennem azabından korkuyor. Bu durumda ilaçlarını bırakabilir mi? (Bölümün numarası 25; Page No. 400)


Cevap: Sana bu musibet için sabretmeni ve sevabını Allah'tan ummanı tavsiye ederiz. Hz. Peygamber'den (s.a.v.) başına musibet gelenlerin sabrettiklerinde ve Allah'tan sevabını umduklarında mükafat göreceklerini müjdeleyen bir çok hadis rivayet edilmiştir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kim de sabretmeye gayret ederse, Allah ona sabır verir. Hiç bir kimseye, sabırdan daha hayırlı ve büyük bir lütufta bulunulmamıştır. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etti. Efendimiz (s.a.v.) de şöyle buyurmuştur: Mü’minin başka hiç kimsede bulunmayan ilginç bir hali vardır; onun her işi hayırdır. Eğer bir genişliğe (nimete) kavuşursa şükreder ve bu onun için bir hayır olur. Eğer bir darlığa (musibete) uğrarsa sabreder ve bu da onun için bir hayır olur. Hadisi Müslim rivayet etti. (Bölümün numarası 25; Page No. 401) Resulullah (s.a.v.) yine şöyle buyurmuştur: Mü'mine, fenalık, hastalık, keder, hüzün, eza, can sıkıntısı ârız olmaz, hatta vücuduna bir diken batırılmaz ki, Allah bu musibetler sebebiyle onun hatalarını ve günahlarını bağışlamış olmasın. Buhari ve Müslim rivayet etti. Resulullah (s.a.v.) yine şöyle buyurmuştur: Erkek olsun, kadın olsun bir mü’min, Allah’a günahsız olarak kavuşuncaya kadar kendisinden, çoluk çocuğundan, malından belâ eksik olmaz. Hadisi Tirmizî rivayet etti ve: Hadis hasen ve sahihtir, dedi.Yine sana çokça dua etmeni ve Allah'a bu konuda ısrarcı olmanı ve şifa için de ilaçları ve diğer tedaviyi ihmal etmemeni tavsiye ediyoruz. Allah'tan bu belayı senin için hayırlı bir netice yapmasını ve sana afiye ve sıhhat vermesini diliyoruz. Şüphesiz ki o, insana yakın ve dualara icabet edendir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: