Bohra liderinin vakfın bütün mallarına sahip olduğu iddiası

Soru 4: O, kendisinin genel olarak vakfın bütün mallarına sahip oluduğunu, hiçbir harcamasından dolayı hesaba çekilmeyeceğini ve yeryüzünün Allah'ı olduğunu iddia etmektedir. Alimlerinden vefat etmiş olan lider Tahir Seyfeddin de aynı şekilde Bombay şehrinde bir davada yüksek mahkemede bütün kendisine tabi olanlara hakimiyet gücü olduğunu iddia etmişti.


Cevap 4: Soruda zikredilen Bohra'nın liderinin (Bölümün numarası 2; Page No. 388) vakfın bütün mallarına sahip olduğu, hiçbir harcamasından hesaba çekilmeyeceği ve yeryüzünde Allah olduğu idialarının hepsi batıl iddialardır. Bu iddia ister kendisine, isterse başkasına ait olsun değişmez. Birinci husus: Vakıfların malları mülk edinilmez.Sadece ürünü kullanmaya yetkilidir. Bu da hangi yönde kullanılmak üzere vakfedilmişse o yönde kullanılmasıyla mümkündür, başka yönde değil. Bohra'nın lideri vakfedilen malların mülkiyetini sahiplenemez, hatta ürünlerini de sahiplenemez. Sadece eğer kendisi vakfedilen malların kullanımı için ehil ise ancak o zaman kullanabilir.İkinci husus: Kendisinin hesaba çekilmeyeceği iddiasına gelince, Kitap, sünnet ve icma ile sabittir ki herkes kendi yapmış olduğu bütün harcama ve tasarruflardan hesaba çekilecektir.Üçüncü husus: Kendisinin yeryüzünün Allah'ı olduğu iddiası ise apaçık küfürdür. Böyle bir iddiada bulunan kimse kendisini ilahlaştıran ve kendisine ibadete çağıran tağuttur. İslam'a göre bu iddianın batıl olduğu, bilinen açık bir gerçektir.


Tags: