Bohra kadınlarının liderinin ellerini, ayaklarını ve bütün aile fertlerinin ellerini öpmelerinin hükmü

Soru 2: Bütün Bohra kadınları, liderinin ellerini ve ayaklarını öpüyorlar. İslam'da kadınların kendilerine mahrem olmayan büyük bir âlim erkeğin eline dokunmaları caiz midir? Bu durum, özellikle büyük bir âlime özel değil, zira bütün aile fertlerinin herbirisi için mümkündür?


Cevap 2: Öncelikle: Bu zikredilen, Bohra kadınlarının, liderinin ellerini ve ayaklarını öpmeleri ve aile fertlerinden her birinin ellerini ve ayaklarını öpmeleri caiz değildir. Bu durum ne Peygamber (s.a.s.) ne de Raşid Halifelerden birisi döneminde görülmemiştir. Bu durum, mahlukata saygı hususunda haddi aşma ve şirke yol açmaya sebep olduğu için (caiz değildir.) (Bölümün numarası 2; Page No. 384) İkinci olarak: Bir erkeğin yabancı bir kadına ne elini öptürmesi ne de o kadının bedenine dokunması fitne olması sebebiyle caiz değildir. Çünkü bu durum zina ve zinaya sebep olabilecek vesileler gibi daha kötü bir sonuca yol açar. Aişe (r.a.)'dan sabit olduğuna göre buyurmuştur ki: Rasulullah (s.a.v.), hicret eden mümin kadınları şu ayetle imtihan ederdi, Ey Peygamber! İnanmış kadınlar,...sana biat etmeye geldiklerinde... ta Çok bağışlayan ve esirgeyendir ayetine kadar oku...Urve Hz.Aişenin şöyle buyurduğunu aktarmaktadır: Aişe (r.a.) buyurdu ki: Bu şartı mümin kadınlardan kim ikrar ederse, Rasulullah (s.a.v.) ona: "Haydi seninle biatlaştık" derdi. Hayır vallahi, biat sırasında onun eli bir kadın eline değmedi, onlarla biatlaşınca sadece:"Seninle bunun üzerine biat akti yaptım" derdi. Peygamber (s.a.v.), kadınların beyatını eliyle musafaha yaparak almamış, bilakis günahsız ve fitneden emin olmasına ve onlarla musafaha yapma ortamı olmasına rağmen sözlü beyat almışsa, ümmetinin yabancı kadınlarla musafaha yapmaktan kaçınması elbette ki daha evladır. Yabancı erkeğin elini, ayağını ve aile fertlerinin ellerini ve ayaklarını öpmesinden öte sadece musafaha yapması bile haram olur. Peygamber (s.a.v.)'den sahih olarak rivayet edilen bir hadisde buyurmuştur ki: Ben kadınlarla tokalaşmam. (Bölümün numarası 2; Page No. 385) (Bu hususta) Allah (c.c.) buyurmuştur ki: Andolsun ki, Resûlullah, sizin için,... güzel bir örnektir. Ayeti oku.


Tags: