Bizimle birlikte çalışan kafirlerin, bizler üzerindeki hakları ve bizim onlar üzerindeki haklarımız

Bizimle birlikte çalışan kafirlerin, bizler üzerindeki hakları ve bizim onlar üzerindeki haklarımız nelerdir? İkinci soru (9355) no'lu fetvadan: Soru 2: Bizimle beraber şirketlerde çalışan Sihli, Hindu ve Hıristiyan kafirlerin, bizler üzerindeki hakları ve bizim onlar üzerindeki haklarımız nelerdir? Dostluk ortamı içerisine girmeden onlara karşı nasıl davranmalıyız?


Cevap 2: Onları İslam'a davet eder, iyiliği emreder ve kötülükten sakındırırsınız. İyiliklerine iyilikle karşılık verir ve güzel bir uslüple onları İslam'a kazandırmaya çalışırsınız. Bununla beraber, üzerinde bulundukları küfür ve sapıklık hallerini hoş görmezsiniz. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: