Bizden birine dünyalık bir durum arz olduğu zaman, bunu Kur'ân-ı Kerîm'in ayetleriyle yorumlamak

İnsanların yapmakta alışa geldikleri davranışlarda Kur'ân-ı Kerîm'den lafızlar kullanmak. Birinci soru, (3114) no'lu fetvadan: Soru 1: Bizden birine dünyalık bir durum arz olduğu zaman, bunu Kur'ân-ı Kerîm ayetleriyle yorumlamanın hükmü nedir?. Örneğin, bizden birisi şiddete ve sıkıntıya maruz kaldığı zaman şu ayeti okuması: Biz, kafirlerin üzerine, kendilerini iyice (isyankârlığa) sevkeden şeytanları gönderdik. Meryem suresi. (Bölümün numarası 4; Page No. 82)  Arkadaşıyla karşılaştığı zaman şu ayeti: Daha sonra Ey Musa, sen takdir edilen şekilde geldin. Yemek sofraya geldiği zaman: (Onlara denir ki:) Geçmiş günlerde işlediklerinize (iyi amellerinize) karşılık, âfiyetle yeyin, için. Ve daha bunun dışında bugünkü insanların kullandıkları daha birçok ayet hakkındaki hüküm nedir?


Cevap: En hayırlı şey, Kur'ân-ı Kerîm'i tenzih etmek ve Kur'ân-ı Kerîm'e layık olmayan sözlerden korumak niyetiyle, bu ve benzeri kelimeleri kullanmayı terketmektir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: