Birinci teşehhüd'ün şekli

(Bölümün numarası 7; Page No. 12) (11071) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: İmam birinci rekatta teşehhüdü okuyup bitirdiğinde ve arkadaki cemaatin da seslerini yükselterek tahiyyat okumaya devam ettiğini, yani henüz bitirmediklerini işittiğinde ayağa kalkması veya onları beklemesi caiz midir?


Cevap 3: (İmam) birinci teşehhütte bu okuyuş için yeterli bir süre oturur. Efdal olan teşehhüt okuduktan sonra Peygamber (s.a.v.)'e salât okuması, sonra üçüncü rekat için ayağa kalkmasıdır. Bu süre arkadaki cemaatın teşehhütü okuması için yeterlidir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: