Birinci teşehhüdü unutarak terketmek

(Bölümün numarası 7; Page No. 8) (9414) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Biz ikindi namazını eda ederken ikinci rekatta secdeden sonra unutarak birinci teşehhüde oturmaksızın imam ayağa kalktı, üçüncü rekata başladı, namaz kılanlardan bazıları (sübhanallah) diyerek uyardılar. Ancak imam namazına devam etti ve son tahiyyatta (teşehhütte) selam vermeden önce iki sehiv secdesi yaptı. Namaz bittikten sonra birinci tahiyyat sünnettir rükün değildir, unutulursa oturmak gerekmez, dedi. Bunun hükmü nedir?.


Cevap 1: İlim adamlarının en isabetli görüşüne göre namazda birinci teşehhüt vaciptir. Çünkü Peygamber (s.a.v.) bunu yapıyor ve şöyle diyordu: Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle kılın. Birinci teşehhüdü hata ile terk ederse sehiv secdesi yapar. Kasıtlı terkeden kimsenin namazı batıl olur. İmam da olsa münferiden de namaz kılsa kişi birinci teşehhüdü unutarak terkeden kimse namazdan çıkış selamı vermeden önce sehiv secdesi yapmalıdır.İmamın yaptığı şey doğrudur. Çünkü Peygamber (s.a.v.) birinci teşehhüdü unuttuğunda sehiv secdesi yaptı. Bu Abdullah b. Buhayne (r.a.) ın hadisi müttefekun aleyhtir. (Bölümün numarası 7; Page No. 9) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: