"Biri hariç hepsi cehennemdedir" hadisinin doğrusu

(7578) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Şu hadisi uzun zamandır biliyorum ve onunla sonuna kadar amel ediyorum. Hadis şudur: Ümmetim (bu ümmet) yetmiş üç fırkaya ayrılacak, biri hariç hepsi cehennemdedir. Bunlar, bu gün benim ve sahabemin üzerinde bulunduğu yolda olanlardır. Ben bu hadisi böyle öğrendim. (Bölümün numarası 2; Page No. 235)  Fakat ben bazı kitapları müzakere ediyordum ve bu hadiste "biri hariç hepsi cennettedir" şeklinde bir fazlalık gördüm. Allah'a kasem ederim ki, bu rivayet bana çok problem oldu. "Biri hariç hepsi cehennemdedir" mi, yoksa "biri hariç hepsi cennettedir" mi doğrudur?


Cevap 1: Rivayet edilen bütün hadislerde geçen şudur: Bir hariç, hepsi cehennemdedir. Ancak "biri hariç hepsi cennettedir" rivayetinin ise aslı yoktur.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: