Birbirini öldürmeye azmetmiş iki bıçaklı adamdan birinin diğerini öldürmesi

(5611) Numaralı fetvanın dokuzuncu sorusu: Soru 9: Bıçaklı iki kişi birbirlerine bıçak sallarken biri ölüyor. Bu durumda bunun dünyevi ve uhrevi hükmü ne olur?


Cevap 9: Birbirlerini öldürmeye azmettiklerinden dolayı, ikisi de büyük günah işlemiş olurlar. Allah affetmediği sürece, ikisi de cehenneme düçar olacaklardır. Peygamber (s.a.v.)'den sabit olmuştur ki o demiştir İki müslüman kılıçlarıyla karşılaştıkları zaman, öldüren de ölen de cehennemdedir. Dediler ki: Ya Resûlellah, öldüren böyle, ya ölene ne oluyor? Şöyle buyurdu: O da kardeşini öldürmeye hırslı idi. (Bölümün numarası 21; Page No. 228) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: