Bir sûreyi kendinden önceki bir sûreden sonra okumak

(3132) no'lu fetva: Soru: Bir adam imam olarak namaz kıldırdı, birinci rekatta fatihadan sonra -Tebbet- sûresini okudu. Sonra ikinci rekatta -fil- sûresini okudu. (Bölümün numarası 4; Page No. 17) Bu durum yatsı namazında gerçekleşti. Bu konuda görüşünüz nedir, Allah sizi hayırla mükafatlandırsın. Oysa ki, ben bazı mürşidlerden önceki sûreden önce sonra gelen sûreyi okumanın kitapta caiz olmadığını duydum.


Cevap: Durum eğer söylediğin gibi ise bunda bir şey yoktur. Fakat evla olan ikinci surede okunan sûrenin mushafdaki tertibe göre, birinci rekatta okunan sûreden sonra gelmesidir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: