Bir namazı unutur ve ondan sonraki namazı kılarsa hepsini tekrar kılması gerekir mi?

Bir namazı unutur ve ondan sonraki namazı kılarsa tekrar hepsini kılması gerekir mi?. Birinci soru, (8972) no'lu fetvadan: (Bölümün numarası 6; Page No. 28) Soru 1: Uyuyakalan yahut unutan ve beş vakit namazlardan bir namazı kılamayan kimsenin hükmü nedir?. Mesela uyuyakalıp yahut unutup sabah namazını kılamayan ve son yatsı namazını kılınca hatırlayan kimse ne yapar?. Sadece kılamadığı sabah namazını mı kılar, yahut sabahı, öğleyi, ikindiyi, akşamı ve yatsıyı kılarak, kılamadığı bütün namazları iade mi eder?. Zira sabah hariç; öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere namazların hepsini kılmıştı. Bize bilgi veriniz, Allah size merhamet etsin.


Cevap 1: Sadece sabah namazını kılması gerekir. Söylenilen namazları iade etmesi gerekmez. Çünkü onları unutarak kıldığından, sadece sabah namazını kılması gerekir. Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur: Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Sahih olarak Allah Rasûlü'nden (s.a.v.) rivayet edildiğine göre, yukardaki dua ayetini okuyunca Allah Teala: "Duanı kabul ettim" buyurmuştur. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: