Bir mescidi inşa ettikten sonra etrafında yedi kere tavaf etmenin hükmü

Bir mescidi inşa ettikten sonra etrafında yedi kere tavâf etmenin hükmü. Üçüncü soru,(9813) no'lu fetvadan: Soru 3: Kuzey halkı insanları, büyük bir cami inşa ettikleri zaman, açılış gününde mescidin etrafında yedi defa tavaf ediyorlar. Bu bid'at mıdır?. Cevap evet ise bunun delili nedir?.


Cevap 3: İster açılış günü olsun veya başka bir gün olsun, mescidin etrafında yedi defa tavaf etmek kabul edilemez bir bid'attır. Çünkü, etrafında yedi defa dönme hususu sadece Kâbetullah için meşru kılınmıştır. Dolayısıyla, başka bir mescidin etrafında yedi defa tavaf etmek, o mescidi Kâbe'ye benzetmek demek ve Allah'ın izin vermediği bir hususu meşru kılmak demektir. Allah resulü (s.a.v.) Kuba ve Mescid-i Nebevi'yi, sahabe-i kiram da bir çok bölgede mescitler inşa etmişlerdir. Buna rağmen Hz. Peygamberin veya ashabının, inşa etmiş oldukları mescitlerin etrafında 7'den az veya çok defa tavaf ettikleri nakledilmemiştir. Onlar ancak Kâbe'nin etrafında hac, umre veya nafile tavafta, Allah'a yakınlık ve ibadet niyetiyle 7 defa tavaf etmişlerdir. İyiliklerin en güzeli onlara tabi olmak ve izlerini adım adım takip etmektir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: