Bir Müslümanın Müslüman olmayan bir (hükümete) mahkemelere müracaat etmesi câiz değildir

(Bölümün numarası 1; Page No. 787) Üçüncü soru, (5236) no'lu fetvadan: Soru 3: Biz, Müslüman olmayan bir hükümetin tahakkümü altında yaşıyoruz. Bu hükümet de beşeri kanunlarla hükmediyor. Biz meselelerimizle ilgili olarak bu mahkemelere müracaat edebilir miyiz?


Cevap 3: Bir müslümanın davalarını müslüman olmayan bir mahkemeye taşıması caiz değildir. Allah Teala bu hususta şöyle buyurmaktadır: Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar kafirlerdir. Bu husus Allah'a hamd olsun açık bir konudur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: