Bir kimseye belli bir yere dağıtması için Mushaflar verilse, onları başka yerlerde kullanamaz

(12546) no'lu fetva: Soru : Buradaki Vakıflar Bakanlığından Mısır'da imkanları sınırlı camilerden birine, kendi köyümün camisine göndermek üzere belli sayıda Mushaf aldım. Mısır'a giden dostlardan biriyle Mushafları gönderdim. Fakat o arkadaş Mushafların büyük kısmını ilgili camiye ulaştırırken, az bir kısmını da mütedeyyin - Allah indinde de öyle olduklarına hüsnü zan besliyoruz- dostlarına dağıtmış. Bu arkadaş bana, Mushafları o dostlarına süs olsun diye değil, okumaları için verdiğini söyledi. Bu son dağıtım, yani arkadaşlara yapılan dağıtım, Mushafların Mısır'a gönderilmesindeki temel amacın kapsamına girer mi? Ya da bu durumda ne yapılmalıdır? Zatı âlinizden bizi endişelendiren bu meseleler hakkında bilgilendirmenizi rica ediyoruz. Allah İslam'a ve Müslümanlara hizmet yolunda herkese yönelik yardımlarınızı eksik eylemesin. (Bölümün numarası 16; Page No. 21)  Allah sizi hayırla mükafatlandırsın.


Cevap : Zikrettiğiniz arkadaşınız o Mushafları gönderildiği cami dışında bir yere ya da başka bir camiye dağıtamaz. Buna göre onlardan hiçbirini arkdaşlarına da dağıtamaz. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine slaât ve selam etsin.


Tags: