Bir kimsenin vasiyetinin yerine getirilmesinin oacip olduğu

(8824) no'lu fetva: (Bölümün numarası 16; Page No. 263)  Soru: Babam ölmeden bir yıl önce şiddetli bir hastalığa yakalanarak yatağa mahkum oldu. Yanında bulunanları şahit tutarak hurmasının dörtte birinin Allah yolunda verilmesini vasiyet edip yazdırdı. Ve vasiyeti bir kağıda yazıldı. Sonra babama Yüce Allah şifa verdi ve o hastalıktan ölmedi. Bir sene sonra ise babamın sıhhatinde ani bir değişiklik oldu ve vasiyet etmeden vefat etti. Vasiyetinin yazılı olduğu kağıdı kaybettim. Fakat o günkü şahitler hâlâ hayattadırlar. Babamızın vasiyetini yerine getirmemiz bize vacip midir? Vasiyetini uygulamamız gerekir mi?


Cevap: Babanın vasiyeti şer'an sabit ise ve ondan döndüğü sabit değilse varislerinin mirasını bölmeden önce varsa borçlarını ödedikten sonra o vasiyeti yerine getirmeleri gerekir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: