Bir kimsenin hayatta iken servetinin bir kısmını bir hayır kurumuna bağışlamasının hükmü

(11790) no'lu fetva: Soru : Bir sosyal hizmet uzmanı olarak ve hizmet alanımı toplumların oluşturması (köy ve şehir toplumları) sebebiyle aşağıdaki işleri yapmayı düşündüm: 1 : Miras aldığım servetimin bir kısmını ayni olarak ya da satıp nakdi olarak kanunen tescili yapılmış, engellilerin bakımıyla ilgilenen yerel bir hayır kurumuna bağışlamak, bağışımla, kaderde engelli olmaları yazılmış bir sosyal grubun yararına hizmet veren hayır kurumuna katkı sağlamak istiyorum. Bağış bir akit ya da yasal ve resmi bir belgeyle yapılacaktır. 2 : Mirasımın bir kısmını da babamın ve akrabalarımın köyünde, köye hizmet edecek (öcelikle, istemeleri halinde akrabalarımıza ve onların çocuklarına hizmet verecek) bir mesleki eğitim merkezi kurması için nakdi olarak Mısır Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağışlamak istiyorum. (Bölümün numarası 16; Page No. 175) 3 : Servetimden bir kısmını yaşlılık ve hastalık durumunda bakımına harcamak için elimde tutmak istiyorum.Sorum şudur: 1- Böyle yapmak dinen caiz midir? Zira malım üzerinde hayatta iken tasarrufta bulunmuş oluyorum ve yaptığım hibe ve bağışlarımla en büyük sayıda muhtacın yararlanmasını amaçlıyorum. 2- Vefatımdan sonra varislerim, sadece yaşlılığında kendime harcamak üzere mülkiyetimde bırakacağım servetime varis olacaklardır. Konuyla ilgili fetva vermenizi rica eder, sonsuz teşekkürlerimi bildiririm.


Cevap : Sahip olduğun servetin bir kısmını engellilere destek olan yerel bir hayır kurumuna bağışlaman caizdir. Aynı şekilde diğer bir kısmını da köyünde, faydalı ve meşru işlerde hizmet verecek bir mesleki eğitim merkezi kurması için Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağışlaman caizdir. Her iki işte de kamu yararı gözetilmiştir. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: