Bir kimse necaset ıslaklığı olan bir çocuğa dokunduğu zaman

Birinci soru, (6382) no'lu fetvadan: (Bölümün numarası 5; Page No. 407) Soru 1: Elbisesinde veya pantolonunda bir ıslaklık bulunan bir çocuk, oturma odasına gelir ve serginin üzerine yahut babasının kucağına oturduğu zaman, bu ıslaklığın hükmü nedir?. Güç ve kuvvet Allah'a aittir, bu konu beni zor durumda bıraktı. Zira günler geçtikçe evin oturma salonu yahut misafir salonu, elbisesindeki ıslaklıktan oturmaya yahut namaz kılmaya uygun olmayacak duruma geliyor. Sonra bu çocuğun yahut oturma salonunun durumu hakkında soru sormanın hükmü nedir?.


Cevap 1: Hamd yalnız Allah'adır, salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Bir kimse, kendisinde necaset ıslaklığı bulunan çocuğa dokunduğu ve bu ıslaklığın bir eserini gördüğü zaman, eğer kız çocuğu yahut yemekle beslenen erkek çocuğu ise, beden ve elbiseden bulaşan kısmı ve yaşlığın bulaştığı mekanı yıkar. Eğer yemekle beslenmeyen erkek çocuğu ise, necaset mekanı üzerine su dökmek suretiyle temizler. Allah Rasûlü'nün (s.a.v.) hizmetcisi Ebu Semah'ın (r.a.) hadisinde rivayet edildiğine göre, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kız çocuğunun idrarı yıkanır, erkek çocuğunun idrarı ise üzerine su dökülür. Hadisi Ebu Davud, Nesai ve İbn Mace rivayet etmişlerdir. Eğer bir ıslaklık yoksa asıl olan, beden ve mekanın temiz olmasıdır. Asıldan ancak kesin olarak bilinen necasetle dönülebilir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: