Bir kimse hayattayken (vefat etmeden önce) sadaka verdiğinde vafatinden sonra malının üçte birinden fazlasını ancak varislerin izniyle sadaka olarak v

(18452) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4 Bir kimse sağlıklı iken malını fakirlere tasadduk etmek istese sonra kanser gibi bir hastalıktan dolayı vefat etse, sonra kardeşi onun adına bu malı sadaka-i cariye vb. bir sadaka ile tasadduk etse bu caiz olur mu?


Cevap 4 Ölmüş bir kimse (hayattayken) malının üçte birini veya daha azını sadaka olarak tasadduk edilmesini vasiyet etmişse, bu vasiyetin yerine getirilmesi gerekir. Eğer vasiyet etmemişse, onun malı varisler arasında şer'i hukuka göre taksim edilir. Ama varislerin hepsi veya içlerinden bir tanesi ölen kişi namına sadaka verirse bu da bir hayırdır. Allah'ın izniyle o sadaka ölüye ulaşır.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: