Bir kişinin, mescit için vakfettiği yer varisleri vakf edilmiş yeri geri almak caiz değildir

(8366) no'lu fetvanın ikinci sorusu: (Bölümün numarası 16; Page No. 93) Soru 2: Bir Müslüman kendine bir mescit yaptı ve hayatı boyunca burada namaz kıldı sonra da öldü. Daha sonra oğulları burayı yıkıp ev yaptı. Bu konuda hüküm nedir?


Cevap 2: Kişinin insanların namaz kılması için yaptığı mescidi daha sonra oğulların yıkması caiz değildir. Çünkü bu mescit vakıf olarak kabul edilir ve vakıf da tevarüs etmez. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: