Bir kadın, bir şahıs yanında bir miktar mal bıraktı. Vefat ettikten sonra onun yanında bıraktığı malının tamamını tassaduk etmesiyle vasiyet etti. Onu

(16617) no'lu fetva: Soru: Bende bir emanet var. Bu emanet yaklaşık olarak 49000 riyal civarında olup yaşlı bir kadın tarafından bana bırakıldı. Bu kadın benim hanımımın annesidir. Bana bu parayı kimseye söylemememi vasiyet etti. Vefat ettikten sonra tasadduk etmemi istedi. Hepsini tasadduk etmem için bana zimmetledi. Bu malı bilen kimse yoktur. Bu kadının evli olan beş kızından başka yakını da yoktur. Bu kızlardan hiçbiri onun yanında (evinde) değildir. Ben bu vasiyeti yerine getireceğim ancak kızlardan dolayı günahkar olmaktan korkuyorum. Çünkü mirasçı babasının mirasını alır. Bu konuda tasaddukta bulunayım mı? Bana cevap verir misiniz? Allah sizleri hayırla mükafatlandırsın. (Bölümün numarası 16; Page No. 306) Ya da bu paranın tamamını mı, yoksa bir kısmını mı tasadduk edeyim, ne yapayım? Ben bu vasiyeti yerine getireceğim ancak kızlardan dolayı günahkar olmaktan korkuyorum. Ki kaşlı kadın bu parayı kocasının malından kazanmadı. Bilakis bu mal kadının güvencesi, kadının hayrıdır. Aynı şekilde şu da bilinmektedir: Bu beş kız onun vefatından sonra yaklaşık 27000 riyal buldular. Bunun bir kısmını annelerine tasadduk ettiler. Bir kısmını camiye verdiler. Bu paralar, benim yanımdaki paranın haricindedir. Önce Allah'tan sonra da sizin yüce hoşgörünüze sığınarak bu soruma cevap vermenizi istirham ediyorum. Allah sizi, beni ve bu yaşlı kadını hayırla mükafatlandırsın.


Cevap: Söz konusu bu vasiyet malın ancak üçte biri için geçerlidir. Malın üçte ikisi varislerindir. Varisler dilerse malın tamamını tasadduk edebilirler. Sizin varislere bu vasiyeti haber vermeniz gerekir. Eğer sizi onaylarlarsa malı tasadduk edersiniz. Eğer buna izin vermezlerse malın üçte birini tasadduk edersiniz.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: