Bir kadının erkek bir doktora gitmesi

(3598) no'lu fetvanın üçüncü sorusu : Soru 3: Ben evliyim, (eşim) üç senedir bana çocuk doğurmadı, eşimi bir doktora götürmek istiyorum. Ama burada erkek doktordan başka bayan doktor bulunmamaktadır, eşimi erkek bir doktorun muayene etmesi caiz midir? ancak eşim muayene olmayı reddetmektedir. Eşimin ailesi benim eşime hayasızlıktan başka bir şey vermeme engel oldular.Ve onlar Allah'tan çok az korkuyorlar. Biz istemediğimiz halde eşimle beni ayırmak istiyorlar.Mahkemeye gittiğimde eşimin benden ayrılması hususunda zorluyorlar ve eşim ailesine tabi olmaya mecburdur. Bu konuda doğru bir çözüm için bana rehberlik ediniz. Bazı insanlar bana: "Bunlara sihir yaptır" diyorlar ve ben biliyorum ki sihirbaza giden ve onun söylediğini tasdik eden kimse Allah'a ortak koşmuştur. Bu konuda şaşırmış durumdayım, bir sihirbaza gideyim mi, yoksa ne yapayım? Bu sorunu çözmem için bana yol gösteriniz, Allah sizi muvaffak kılsın.


Cevap 3: Öncelikle eğer mütehassıs bayan doktor bulunamıyorsa hamile kalmasına engel olan sebebi tesbit etmesi için yalnız kalmamaları şartıyla erkek bir doktora muayene ettirmeniz caizdir.İkinci olarak: Bu meseleler mahkemeye müracaat edilecek davalık meselelerdir.Üçüncü olarak: Senin bazı insanlar onlara sihir yaptır, diyorlar, ifaden ... (ilh) bu söz kesinlikle kabul edilemez bir sözdür. Çünkü sihir yapmak haramdır, sihir talebinde bulunmak haramdır, sihir yapanı tasdik etmek haramdır. Bilakis büyük küfür çeşitlerinden bir çeşittir. Zira bu konuda sihir yapmanın ve öğrenmenin küfür olduğuna delalet eden şer'î, açıklayıcı deliller varid olmuştur. Bu babdan olarak Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur: Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların uydurup söylediklerine tabi oldular. Halbuki Süleyman büyü yapıp kafir olmadı. Lakin şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil'de Harut ile Marut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek, herkese: Biz ancak imtihan için gönderildik, sakın yanlış inanıp da kafir olmayasınız, demeden hiç kimseye (sihir ilmini) öğretmezlerdi. Onlar, o iki melekden, karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Ayeti. Allah en iyi bilendirBaşarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: