Bir gusülle birden fazla eşi ile birlikte olmak

(9650) no'lu fetva: Soru: Bir adam eşiyle birlikte olsa (cima yapsa) elbisesine ve yatağına cima kalıntıları bulaşsa bunun hükmü nedir? Bir kimseye her cimadan sonra gusül alması gerekir mi?.


Cevap: Hamd yalnız Allah'adır salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Öncelikle: Kadının fercinden çıkan şeyler ve meninin ıslaklığından dolayı bu kimsenin elbisesine ve yatağına bulaşan cima kalıntılarını yıkaması gerekir.İkinci olarak; Erkeğin, erkeklik organının haşefesi (sünnet kısmı) kadının fercine girmesi halinde menisi gelmese bile gusül gerekir. İster bir eş olsun ister birden fazla eş olsun bir cima için bir ya da birden çok gusül abdesti caizdir. Çünkü Enes (r.a.) Peygamber (s.a.v.)'den şöyle rivayet etmiştir: Bir gusül ile bütün hanımlarının yanına varırdı. Bu hadisi Müslim, Sünen sahipleri ve (Bölümün numarası 5; Page No. 318) bir rivayette Ahmed, ve Nesai de rivayet etmişlerdir: Bir gecede tek gusül ile bütün hanımlarının yanına varırdı. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: