Bir cemaati diğer cemaatlere tercih etmemek gereklidir

Bir cemaati diğer cemaatlere tercih etmemek gereklidir. İkinci soru, (4093) no'lu fetvadan: Soru 2: Ben bir üniversite öğrencisiyim ve sürekli devam eden farklı fikir ve düşünceler içerisinde yaşamaktayım. Öyle cemaatler içerisinde bulunuyorum ki, bunlardan herbiri kendisinin üstün olduğunu düşünüyor ve bütün bir çabasını taraftar ve üye kazanmak için seferber ediyor. Müslüman Kardeşler Cema'ati, Tebliğ Cema'ati (40 gün veya 4 ay sefere çıkmayı adet edinenler) Ensarü's-Sünne Cemaati ve Abdülhamid bin Badis'in Yenilikçi cemaati bunların bir kaç örneğidir. (Bölümün numarası 2; Page No. 237) Bu yüzden sizden, farkında olmadan kemiklerimizi kırıp geçen dış akımların etkisi altında kalmayacak, sağlam bir İslam'ı ve mutlu bir hayatı elde etmemize vesile olacak en doğru yola bizi iletmenizi talep ediyorum.


Cevap 2: Sana düşen görev, belli bir cemaate bağlı olmak değil, hakka bağlı kalmak ve delilin olduğu tarafta olmaktır. Kendisiyle yardımlaşma ve dayanışma içinde bulunulması gereken en öncelikli cemaat, selefi salihin imamlarının (Allah onardan razı olsun) üzerinde bulunduğu sahih itikadı muhafaza eden, Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetiyle amel etmeye bağlı kalıp, oluşan bidat ve hurafeleri terkedenlerdir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: