Bir adamdan taksitler halinde 60000 ödemek üzere 40000 borç aldı

(Bölümün numarası 11; Page No. 119) (20628) Numaralı fetvanın ilk sorusu: Soru 1: Bir adam evlendi. Bu sebeple bir adamdan 40000 borç aldı. Bunun karşılığında ayda 2000 lira taksitle 60000 ödeyecek. Bu işlem faiz sayılır mı? Ki bu gelecekte taksitler halinde ödemek üzere alınan borç demektir. Taksitler halinde ödenen bu borç 40000 olunca ne yapması gerekir? Bu fazlalığı red mi etmelidir, yoksa kalan borcun karşılığında bir şeyler mi vermelidir? Ki bu borç senetlidir.


Cevap: Soruda anlatılan muamele faizli muamelelerdendir. Çünkü bu borç karşılığında menfaat elde etme vardır. Bu açıkça faizdir. Allah faizi yasakladı ve faizli işlem yapanları şiddetli bir azapla tehdit etti. Rasulullah (s.a.v.): Faiz alanı, vereni, buna şahitlik edeni ve yazanı lanet etti. Bu şekilde borç alan bir kimsenin fazlalığı ödemeden sadece ana parayı ödemesi gerekir. Ki bu şekilde faiz yemekten ve faize ortak olmaktan dolayı günahkar olmasın. Paranın sahibine faiz yemesi sebebiyle Allah'a tevbe etmesi için nasihat etmen ve bu gibi kötü muamelelere bulaşmaman gerekir. Paranın sahibinin ana parayı kabul etmesi gerekir. Rabbi olan Allah'tan korkması gerekir. Allah ve Rasulü'nün haram kıldığı şeylerle uğraşmaması gerekir. Allah Te'âlâ şöyle buyurdu: Eğer tövbe edip vazgeçerseniz, sermayeniz sizindir; ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz.(279)Eğer (borçlu) darlık içinde ise, eli genişleyinceye kadar ona mühlet vermek (gerekir). (Bölümün numarası 11; Page No. 120) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: