Bir adam kardeşine bir şey hibe olarak verdi, kardeşi de bunu borç olarak aldı. Geri verirse veya kardeşi geri alırsa günahkar olur mu?

( 6048 ) no'lu fetva: Soru : Kardeşi tarafından kendisine hibe edilen şeyi borç olarak algıladı. Hibeden şer'an geri dönülmez olduğunu da biliyordu. Borç varsayarak kardeşine iade ederse günahkar olur mu? Hibe olarak verip te şer'an geri dönülmeyeceğini bildiği halde kardeş hakkında borcun durumu nedir? Ki daha sonra kardeşinden bunu almayı kabul etmiştir.


Cevap : Geri iade etmesinde bir sıkıntı yoktur. Ancak hibeyi yapan kişi hibeyi alan kişiden geri vermesini isteyemez. Caiz değildir. Hibeyi alan kişi kendiliğinden iade ederse bile hibeyi veren bunu kabul edemez. Ancak hibeyi alan kişi bunu hibe olarak yanında tutmayı istemezse, bu durumda hibeyi veren geri alabilir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: