Bir adam camiye girdiği zaman, namaz için kamet getirilmiş ve saf dolmuş

(Bölümün numarası 8; Page No. 3)  Bismillahirrahmanirrahim. (Bölümün numarası 8; Page No. 4) Boş sayfa (Bölümün numarası 8; Page No. 5)  Tek başına namaz kılmak. (Bölümün numarası 8; Page No. 6) (2601) no'lu fetva'nın dördüncü sorusu: Soru 4: İnsanlar namazda iken saf dolmuşsa, camiye girenin saftan birini çekmesi caiz değildir ve camiye giren birini beklemesi ve yoksa namaz bitinceye kadar bekleyip tek başına namazı kılması gerekir diyorlar.


Cevap 4 Bir kimse, namaz için kamet getirilmiş ve saf dolmuş olduğu halde camiye girerse, safa girmeye çalışır. Bu mümkün olmazsa, imamın sağına durarak onunla birlikte namaza başlar. Bu da mümkün olmazsa, kendisiyle birlikte saf tutacak biri gelinceye kadar bekler. Bir kimse gelmezse, cemaatla namaz bittikten sonra tek başına namazı kılar.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: