Bir adamın oğlu dört eşi için de Mahremdir

(Bölümün numarası 17; Page No. 343) (7566) Numaralı fetva: Soru: Bir adam kendisinden çocuğu olmayan eşinden boşandı. Daha sonra başka biri ile evlendi ondan oğulları ve kızları oldu. Erkek çocuk bu anneden iki ay emdikten sonra anne öldü. Sonra adam başka biri ile üçüncü evliliğini yaptı. Bu eşinden de kızları ve oğulları oldu. Daha sonra bir kadınla daha evlenerek dördüncü evliliğini yaptı. Bundan da iki oğlu oldu. 1- Bu dört kadın ikinci anneden süt emen erkek çocuk için mahrem midir? Ayrıca bu ikinci eş çocuk için süt anne midir, yoksa annesi sadece onu emziren kişi midir? 2- Bu süt emen çocuğun eşi, süt emdiği kadının kocasına, normal nesepten olma çocukta olduğu gibi, mahrem olur mu? 3- Bu dört eşten emen her kız ve erkek çocuk bu çocuğun süt kardeşi olurlar mı? Bizi bilgilendirmenizi rica ediyoruz. Allah sizi hayırla mükafatlandırsın.


Cevap: Öncelikle, durum anlatıldığı gibi ise söz konusu çocuk, sütü iki yaşına kadar emmiş ise, kocanın bütün eşlerine mahremdir. Koca çocuğun süt babasıdır. Bu nesepdeki baba gibidir. Nitekim Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Geçmişte olanlar bir yana, babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin; (Bölümün numarası 17; Page No. 344) Peygamber (s.a.v.) şöyle dediği sabit olmuştur Nesep yönüyle evlenilmesi haram olan kimseler, süt emme yoluyla da haramdır. İkinci olarak: Bu çocuğun eşi de süt baba için mahremdir. Çünkü sütten oğlunun eşi, nesepten oğlunun eşi gibidir. Te'âlâ şöyle buyurmuştur ki: Kendi sulbünüzden olan oğullarınızın eşleri... Üçüncü olarak, Bu kocanın eşinden emen bütün çocuklar mahremdir. Yine bu kocanın bir eşinden emen çocuk, kocanın diğer eşlerinden olan bütün çocuklara mahremdir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: