Bir şeyi ( belâyı ) gidermeye Allah'tan başkasına dua etmek

Birinci soru, 9610 numaralı fetvadan: Soru 1: Bir kimse la ilahe illallah ve Muhammed Rasulullah diye ikrar etse, beş vakit namazı zamanında kılsa ancak Allah tealanın yanı sıra bir şeye daha dua etse, bu şahıs öldüğünde cenazesine katılman vacip olur mu?


Cevap 1: Dua ibadet çeşitlerinden bir çeşittir. Duanın Allah'tan başkasına yapılması büyük şirktir. İnsanı dinden çıkarır. Allah teala şöyle der: Her kim Allah ile birlikte diğer bir tanrıya taparsa, -ki bu hususla ilgili hiçbir delili yoktur- o kimsenin hesabı ancak Rabbinin nezdindedir. Şurası muhakkak ki kafirler iflah olmaz. ve şöyle buyurur: Allah'ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan, o takdirde mutlaka sen zalimlerden olursun. yani müşriklerden demektir. (Bölümün numarası 1; Page No. 155) Böylece anlamış oluyorsun ki, bunu yapan kimse tövbe etmemişse namazı caiz değildir. Öldüğünde cenazesine katılmazsın.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: