Bir şey çıktığına kesin kanaat getirdiğinde abdest alınmalıdır

(7789) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Abdestimi alıp bitirdikten sonra benden su gibi sidik geldiği hissine kapılıyorum - Allah sizi izzetli kılsın - fakat ben tekrar dönüp temizlenerek istinca yapıyorum. Ardından namaz kılmak için mescid veya eve gidiyorum. Namaza başladığımda o şeyi tekrar hissediyorum ve bunun namazımın sıhhatine engel olmasından şüphe ediyorum. Böyle bir şey hissettiğimde namazı iade etmeli miyim, yoksa bu konuda bana bir keffaret mi gerekmektedir? Bizi bilgilendirir misiniz, Allah sizi mükafatlandırsın?


Cevap 2: Hamd yalnız Allah'a aittir. Salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Deriz ki: (Bölümün numarası 5; Page No. 306) Abdest aldığın zaman ki aslolan abdesttir ve bu da kesindir. O halde senden abdestini bozacak bir şeyin çıkmış olduğuna dair sonradan arız olan bir vehim ve şekke iltifat etme. Çünkü bu şeytandandır. Fakat senden bir şey çıktığına kesin kanaat getirirsen abdestin bozulmuş olur ve bu durumda abdest almalısın. Bunun namaz öncesinde veya namaz esnasında olması arasında bir fark yoktur.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: