Bilakis Allah dilediğini hidayete ulaştırır

(Bölümün numarası 4; Page No. 270) Boş sayfa (Bölümün numarası 4; Page No. 271)  Bilakis Allah dilediğini hidayete ulaştırır (Bölümün numarası 4; Page No. 272) (9878) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Şu ayet-i kerimenin tefsiri nedir? bilakis, Allah dilediğine hidayet verir


Cevap 1: Bu cümlenin manası: Kullar, hatta peygamberler dahil hiç kimse değil, sadece Allah dilediğini hayra muvaffak kılar. Onlar ise ancak irşad ve tebliğ hidayetini yerine getirirler. Nitekim Allah Te'âlâ, resulüne şöyle hitapta bulunmuştur: (Resûlüm!) Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin; bilakis, Allah dilediğine hidayet verir. İşte bu, hakka muvaffakiyet ve rıza hidayetidir. Tebliğ ve irşad hidayeti ise Şüphesiz ki sen doğru bir yolu göstermektesin. şeklinde gelen Şuara suresinin sonunda zikredilen ayettir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: