Bidat'ın tanımı ve çeşitleri

Yedinci soru, (3230) no'lu fetvadan: Soru 7: Bidat'ın ne olduğunu ve hangi kısımlara ayrıldığını bütün açıklığıyla bize izah etmenizi talep ediyoruz.


Cevap 7: Bidat: Mevlüt töreni, İsra ve Mirac gecesi töreni ve müezzinin; ezanı bitirdikten sonra sesli bir şekilde Hz. Peygambere salavat getirmesi v.b. gibi Allah'ın meşru kılmadığı bir takım ibadetlerdir. Alimlerin büyük bir kısmı, bidat ve çeşitleriyle ilgili eserler kaleme almışlardır. Bunlardan bir kaçına işaret edeceğiz: 1: "Sünnet ve Bidatler" kitabı (Şeyh Muhammed Ahmed Abdüsselam el-Havamidi) (Bölümün numarası 2; Page No. 462)  2: "Bidat'in Meydana Getirdiği Zararlara Yeni Bir Yaklaşım" (Şeyh Ali Mahfuz) Her ikisi de Mısırlı alimlerdendir. Bu ikisinden uzun bir zaman önce yazılmış kitaplar vardır. Muhammed b. Vaddah'ın (Bidatler ve Onlardan Sakınmak) adlı eseri ve İmam Şatibi'nin (El- itisam) adlı eseri bunlardandır. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: