Bida't-i Hasene ve Bida't-ı Seyyie (İyi ve Kötü bida't)

(Bölümün numarası 2; Page No. 450) Boş sayfa (Bölümün numarası 2; Page No. 451)  Bidat'ler (Bölümün numarası 2; Page No. 452)  İyi ve kötü Bidat'ın ne anlama geldiği hususu. Üçüncü soru, (948) no'lu fetvadan: Soru 3: Alimlerimiz Bidat'ın tanımı konusunda farklı düşünmektedirler. Bazı alimler: Bidatin iyisi ve kötüsünün var olduğunu ifade etmektedirler. Bu doğru mudur?


Cevap 3: Bidat: Bir benzeri olmaksızın ortaya çıkarılan her şeydir. Bunların bir kısmı dünya işleri ve İslam hukukuyla ilgilidir. Örneğin, uçak, araba ve gemi gibi taşıma araçları, elektrikli cihazlar, mutfak araçları, ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılan klimalar, deniz altılar, tanklar ve bombalar gibi savaş malzemeleri ve bunun dışında insanların dünyalık ihtiyaçlarına yönelik olan araçlar. İşte bu gibi araçlarda ve bunları icat etmede herhangi bir sorun yoktur. Bunların niçin icat edildiği ve ne amaçla kullanıldığı hususuna gelince, hayırlı işlerde kullanılır ve bu anlamda istifade edilirse bu güzeldir. Ama bunları icat etmedeki gaye, yıkmak, tahrip etmek ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak ise bu bir şer ve beladır. Bazen yapılan bidat, akide konusu, sözlü veya fiili ibadet hususuyla ilgili olabilir. Örneğin, kaderi inkar etmek, (Bölümün numarası 2; Page No. 453)  türbeler üzerine mescitler inşa etmek, kabirler üzerine kubbeler yapmak, kabirlerin yanında Kur'ân-ı kerîm okumak, salih insanları ve değerli şahsiyetleri hatırlama adına mevlid törenleri düzenlemek, Allah'tan başka varlıklardan yardım dilemek ve türbelerin etrafını tavaf etmek. Bu ve buna benzer uygulamaların tamamı sapıklıktır. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: (dinde) Sonradan türetilen şeylerden uzak durun, Her türetilen şey bid'attir. Her bid'at sapıklıktır. Fakat bazı bidatler, kişiyi dinden çıkaran büyük şirk kapsamındadır. Örneğin, sıradan nedenlerin ötesinde Allah'tan başka varlıklardan yardım dileme, Allah'tan başkası adına boğazlama ve adak sunma ve buna benzer Allah'a mahsus olan ibadetleri başkaları adına yapmak bu tür bidatlerdendir. Diğer bazı bidatler de, şirke götüren araçlar niteliğindedir. Örneğin salih insanların hürmeti adına Allah'a tevessül etmesi, Allah'tan başkası adına yemin etmesi ve bir kimsenin: "Sen ve Allah dilerse" demesi gibi. Ancak bidatler, ibadetler hususunda bazı insanların zannettiği gibi beş kısma ayrılmaz. Çünkü hadis geneli kapsamaktadır. Her bid'at sapıklıktır. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: